Αναρτήθηκε από: aedegreece | 29/03/2011

30ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ.: 210 344-2238

Αρ.Πρωτ.16398/Γ2/08-02-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ: «30ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων (Ε.Η.Σ.)»
Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών διοργανώνει τον 30° Πανελλήνιο Διαγωνισμό (57ος Πανευρωπαϊκός) Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων με γενικό θέμα «Εθελοντισμός και Κοινωνική Αλληλεγγύη».
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και η συμμέτοχη των μαθητών είναι προαιρετική.
Τα επιμέρους θέματα για κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ε’ & ΣΤ’ τάξη)
α. ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
«Σκέπτομαι και γράφω ότι το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό έτος Εθελοντισμού. Τι είναι για σας τα παιδιά ο Εθελοντισμός; Φαντάζεστε τον εαυτό σας εθελοντή και σε ποιόν τομέα;».
β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Ζωγραφίζω μια εικόνα που παρουσιάζει κάποιο εθελοντικό έργο.»
Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
α. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε το 2011 ως έτος Εθελοντισμού. Απευθυνόμενοι σε συμμαθητές σας με μια ομιλία, αναλαμβάνετε να τους εξηγήσετε την έννοια του Εθελοντισμού, τις μορφές του και τους λόγους για τους οποίους σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίος σε πολλούς τομείς της ζωής μας». (300-400 λέξεις).
Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΓΤΈΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
α. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ

«Ο Εθελοντισμός, ως σύγχρονη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, γίνεται όλο και περισσότερο εμφανώς αναγκαίος στην άρση των αδιεξόδων της σημερινής εποχής. Να εξηγήσετε τους λόγους που οδηγούν σε αυτήν τη διαπίστωση, όπως επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την οργανωμένη εθελοντική δράση σε μια ομιλία σας για ένα μαθητικό συνέδριο.»(500-600 λέξεις)
β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Να αποτυπωθεί σε ζωγραφική ή κολάζ ή DVD κ.λπ. «Η συμβολή του Εθελοντισμού σε ένα τομέα της επιλογή σας (περιβάλλον, κοινωνία, υγεία κ.λπ.)» ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν μόνο ένα θέμα (γραπτό ή καλλιτεχνικό της σχολικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν)
• Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα με κεφαλαία γράμματα:
α) Επώνυμο & όνομα του μαθητή
β) Όνομα πατέρα & μητέρας (και το πατρικό της επώνυμο)
γ) Χρονολογία γέννησης και τάξη μαθητή
δ) Σχολείο, ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο- φαξ & e-mail
ε) Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο-φαξ
στ) Πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών (για τους μαθητές Λυκείου)

• Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο πάνω αριστερό τμήμα της κόλλας Α4 των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος των καλλιτεχνικών εργασιών. Ο τίτλος των καλλιτεχνικών έργων αναγράφεται στο Μπροστινό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έργο, στο οποίο δε θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δε θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί.
• Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι χειρόγραφες, σε κόλλες Α4, που θα συρραφούν.
• Οι καλλιτεχνικές εργασίες (ζωγραφικής) να είναι πίνακες σε χοντρό χαρτί σχεδίου (30cm χ 21cm).
• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και οι εργασίες μπορεί να πραγματοποιηθούν και στο σπίτι.
• Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να αντλήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες οφείλουν να αναφέρουν στη βιβλιογραφία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι Διευθυντές των σχολείων αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών θα τις αποστείλουν στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών στη διεύθυνση:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10Α
106 78 ΑΘΗΝΑ (Υπόψη κ. Χρ. Κολλόκα)
ή
Στρ. Καραϊσκάκη 10
12461 Χαϊδάρι (Υπόψη κ. Καραδήμα)
Οι εργασίες να αποσταλούν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2011.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
• Βραβεία και αναμνηστικά θα απονεμηθούν από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων σε 100 περίπου διακριθέντες μαθητές όλων των βαθμίδων σε ειδική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
• Οι μαθητές που θα διακριθούν θα κληθούν να παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης, με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.
• 10 μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από τους βραβευμένους θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε χώρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις νέων, που έχουν αντίστοιχα βραβευτεί στη χώρα τους. Η επιλογή τους θα γίνει κατά αξιολογική σειρά και εφόσον διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
• Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-3813229 και 6977868266 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Advertisements

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: